Ongeveer 1 op de 3 mensen krijgt ooit te kampen met parodontale kwalen, waaronder parodontitis. We proberen de behandelingen zo pijnloos mogelijk te laten verlopen. Indien nodig wordt er lokale verdoving gebruikt.

1) Eerste consultatie: allereerst brengen we de huidige toestand van de tanden in kaart. Dit doen we aan de hand van een pocketstatus (meten van de ruimte tussen de en het tandvlees) en een röntgenstatus.

2) Niet-chirurgische behandeling of rootplaning: tandplaque en tandsteen worden verwijderd onder lokale verdoving. Afhankelijk van de uitgebreidheid en ernst van de parodontitis hebben we 2 tot 4 afspraken nodig.

3) Tussentijdse zitting: na 2-3maanden vindt een korte controle plaats.

4) Herbeoordeling: heropmeting van de tandpockets.

Indien er nog steeds verdiepte pockets van meer dan 6 mm achterblijven na de eerste niet-chirurgische behandeling, kan er besloten worden om over te gaan naar een volgende fase, namelijk parodontale chirurgie. Als alles er goed uitziet, gaan we meteen over naar de laatste fase, namelijk de nazorg.

5) Nazorg: kom regelmatig op controle en houd je aan een goede mondhygiëne, die je met de parodontoloog besproken hebt.